24 стопани са платили такса „куче” за 2017 година

24 стопани са заплатили необходимата такса за своите четириноги домашни любимци през 2017 година, показа справка в Общинска администрация Панагюрище. Това означава, че сумата, постъпила в общинската хазна от платената такса „куче” е в размер на 240 лева.

Сумата, заложена в Бюджет` 2018 на Община Панагюрище като приходи от такса кучета възлиза на 500 лева, толкова бяха предвидени и в бюджета на общината през 2017 година. През 2016-та година дължимата такса бяха платили едва 16 собственици на домашни кучета, а приходът се равняваше на 160 лева.

Според Раздел VIIІ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 10 лв. в община Панагюрище. Освобождават се от такса собствениците на: кастрирани кучета; кучета на инвалиди; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; ловни кучета; кучетата с поставен чип, за първата година от неговото регистриране. Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването. Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

200 лева ще бъде глобяван всеки стопанин на куче, който не сложи чип на домашния си любимец. Санкцията стана факт, след като изтече гратисният период от една година за влизане в сила на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност. „Всеки собственик на куче, навършило 4-месечна възраст, е длъжен да посети ветеринарен лекар, който да постави микрочип на животното и да въведе данните в интегрираната информационна система на агенцията по безопасност на храните,“ припомнят ветеринарни лекари.
Цената на задължителния чип е около 40 лева. Очакванията са по този начин загубени животни да се откриват лесно, а и да намалеят случаите на изоставяне.
 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn