25 представители на читалища от областта бяха на работно посещение в гр.Стрелча

В читалищното Работно посещение в гр. Стрелча, в отделните модули се включиха над 25 секретари и дейци от читалищата от пет общини в Областта – Брацигово, Пазарджик, Панагюрище, Септември и Стрелча. По малката група участници, сравнено с присъствието на други регионални форуми за читалищни служители, е свързана с това, че на Илинден в много селища се провеждат тържества, събори, празници и ръководствата и самодейците на читалищата са ангажирани с местните инициативи като организатори или като партньори.

За пореден път стрелчанското читалище, “Просвещение-1871г.“, Общинска администрация Стрелча и Историческият музей в града се представиха като отлични домакини. Отново показаха добър пример за партниране между културните институции и с местната власт – пример за съвместна работа и за значимост на българското читалище в социалния и обществен живот на хората.

Представлението “Илинден в Стрелча“ на Сдружение ТМГ “Бащино огнище“ се превърна в празник за жителите и гостите на града. Дворът на музея се оказа малък да приеме всички желаещи да присъстват. Имаше правостоящи. Завладяваше общо настроение на принадлежност към традициите и историята на средногорския град и на България.

Работното посещение за читалищните секретари от областта започна с тържествено посрещане на гостуващата група и съпровождане до местната църква, където за гостите и жителите на града бе отслужен молебен и даден курбан за здраве.

Обучителната програма започна в 13,30 ч. в хотел ,,19 век,, и приключи след планираното за работа време, минути преди представлението в музея. Като резултат бяха изведени характерни въпроси и трудности, свързани с читалищната работа в близката лятна перспектива. Родиха се идеи за справяне с предизвикателствата на настоящето, като неминуемо свързани с неудобствата, но и предимствата, наложени ни от Ковид – физически ограничения на пространства и контакти, преразпределения на бюджети, трансформация на репетиционни и организационни процеси, по-широко използване на технологиите. В изнесения кабинет за индивидуално споделяне и консултиране читалищен експерт Радка Енчева-Кочева даде конкретни методологични бележки за иновативни ефективни творчески и здравно безопасни читалищни инициативи и организации.

Спектакълът-възстановка “Илинден в Стрелча“, организиран и представен от Сдружение ТМГ ,,Бащино огнище,, в партньорство с Исторически музей – Стрелча освен вдъхновение, за читалищните секретари бе нагледно представяне на една добра практика на сътрудничество, инициативност, иновация и традиция в едно.

Професионалният обмен за Регионална читалищна колегия, организиран от Експертен център ,,Читалища,, – Пазарджик приключи на 21 юли с посещение на местното читалище, като едно от емблематичните Възрожденски читалища в Областта. Разгледана беше материалната база, споделени трудностите и успехите в опазването и развитието на местните и националните традиции. В това пространство бяха представени възможности за участие на читалищата в различни програми за финансиране на читалищни дейности, като тези на Фондация ,,Лале“, и на Агенцията за хора с увреждания.

Експертен читалищен център – Пазарджик благодари на традиционните си вече партньори Исторически музей – Стрелча и Сдружение ТМГ “Бащино огнище“ за поканата, защото двудневната визита освен емоционално преживяване даде повод за начало на преговори за съвместни инициативи с конкретни читалища от областта. Тези процеси в развитие РЕКИЦ “Читалища“ ще подпомага с координация и с методическа и организационна подкрепа., съобщи инж. Радка Енчева-Кочева, РЕКИЦ „Читалища“ – Пазарджик.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn