259 души на един общински служител в община Панагюрище

Данните на Министерство на финансите от финансовите показатели на общините показват населението на един общински служител през четвъртото тримесечие на 2019 година. Индикаторът e ориентир за това колко души „обслужва“ един общински служител. За община Панагюрище отношението е 1:259, или на един общински служител се падат приблизително 259 човека. Повечето общини попадат в обхвата между 100 и 300 души на един общински служител. В големите общини този показател надхвърля 1:400, като само в София, Казанлък, Перник и Добрич населението на един общински служител e над 500 човека. В 40 общини на един служител се падат по по-малко от 100 души, а най-ниска е стойността на показателя в Трекляно (24:1), Бойница (35:1) и Ковачевци (46:1). Тези общини са ясно групирани, най-вече по западната граница на страната и в планинските райони.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn