261 лица са заличени от избирателните списъци в община Панагюрище

На 16 март на интернет страницата на Община Панагюрище бяха публикувани списъците на заличените лица за предстоящите на 26 март 2017 г. избори за народни представители. Имената са посочени по секции. Справка показа, че техният брой е 261.  Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на община Панагюрище, което се предава незабавно от общинската администрация на кмета на община или кметство.

Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Български гражданин, който живее извън Република България, но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес.

Когато лицето е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка до предаването на списъците на секционните избирателни комисии след представяне на декларация по образец, или чрез електронно заявление  през интернет страницата на община Панагюрище че няма да гласува на друго място.

Когато искането е направено в изборния ден, лицето се дописва в списъка от секционната избирателна комисия по реда на чл. 40 от Изборния кодекс.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn