300 лв. годишен данък ще плащат такситата в Панагюрище

От 1 януари 2017 година такситата в Панагюрище ще плащат 300 лева годишен данък.Налогът бе определен с приетите от Общински съвет-Панагюрище промени в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Панагюрище.

По данни , предоставени от главен експерт транспорт и стопански дейност в Община Панагюрище, към 09.08.2016 г. , общият брой на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници в Община Панагюрище е три. Така очакваният приход от този вид нов местен данък за 2017 г. е в размер на 900 лева.

Според промените в Закона за местните данъци и такси, общинските съвети могат да определят налог за превозите между 300 и 1000 лева, като това трябва да стане до 30 септември.Данъчно задължените лица се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на такъв превоз на пътници.Преди получаване на издаденото разрешение данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в Общината. Данъкът се внася преди получаване на разрешението.Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на Общината за територията, на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn