34 ученици от девети клас в ПГИТМТ, дуална форма на обучение, получиха стипендии по проект ДОМИНО

На 5 юли, в ресторант „Бонжур” се проведе  информационно събитие под наслов „ Успешно приключване на учебната година на учениците от ПГИТМТ – Панагюрище, дуална форма на обучение по проект ДОМИНО“, организирано от  ПГИТМТ. Присъстваха партньорите на училището в техния проект – работодатели, родители и ученици.

В рамките на информационното събитие бяха раздадени стипендии, осигурени по проект ДОМИНО на 34 ученици от девети клас, от специалностите „Машини и системи с ЦПУ“ и „Промишлена електроника“  успешно завършили учебната година.

„Много се радвам, че сумите, които ще получите за втория срок са по-големи, което показва, че отсъствията са значително намалели. Тази стипендия ще ви помогне да изкарате едно хубаво лято и да се подготвите с необходимото за новата учебна година”, каза директорът на Професионалната гимназия инж. Лушка Апостолова и допълни:”Следващата учебна година ще бъдете по-сериозни, защото ви предстои да бъдете разпределени във фирмите- партньори, ще бъдете по-сериозни по успех, не само по отношение на отсъствията, за да можете получите през следващата учебна година стипендия и от училището за отличен успех”.

Ана Делирадева припомни какво представлява проекта ДОМИНО – Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото. Проведе се и среща на Оперативната група за партньорство.

Проектът ДОМИНО подкрепя реформите в системата на професионалното образование чрез въвеждане на съвременни дуални методи на базата на българските традиции и черпейки опит от Швейцария, която има световно призната система на дуално обучение и едно от най-ниските нива на младежка безработица в света.

Началото е поставено през септември 2015 г., когато  81 ученика в 4 паралелки в две професионални гимназии започнаха обучение по дуална система в две професии в рамките на българо-швейцарския проект ДОМИНО, изпълняван с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.  До приключването на проекта в ДОМИНО се предвижда да бъдат обхванати общо 1 200 ученици в над 30 професионални училища, както и поне 10 професии.

Дуално образование по швейцарски модел има в цялата страна: София, Плевен, Русе, Добрич, Бургас, Ямбол, Сливен, Казанлък, Стара Загора, Пловдив, Перник, Кюстендил, Севлиево, Златица, Варна, Сандански, Троян, Радомир, Панагюрище.

В рамките на проекта се разработват нови учебни планове и  програми, обучават се учители и наставници, както и експерти по дуално образование.

Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм –гр. Панагюрище се присъедини към проекта ДОМИНО през учебната 2017/2018 година, когато учениците в 9б и 9в класове започнаха обучението си по две специалности „Машини и системи с ЦПУ“ и „Промишлена електроника“.Фирмите – партньори са”Оптикоелектрон Груп” АД, „Оптикс” АД и „Астроида” ООД.

Общата цел е в Панагюрище да се създаде устойчива система за професионално образование, в която то да е тясно свързано с високите стандарти и изисквания на бизнеса.

Предимствата на дуалната система на обучение:

–           Учение и работа

–           Перспективни професии за младите, които отговорят на желанията на бизнеса.

–           Учениците придобиват знания и умения  чрез работа на конкретни работни места във фирмите,  под зоркия поглед на обучени по проекта наставници.

–           Фирмите могат да получат впечатления за бъдещите работници по време на практическото им обучение

–           Учебните планове и програми се съставят съвместно с представители на бизнеса.

–           Учениците, които завършат успешно, могат да избират- работа и/или продължаване на образованието в ВУЗ.

 

Проектът ДОМИНО / Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото/ предлага семинари за изготвяне на учебна документация и обучение на учители и наставници от фирмите. Освен това се предоставят застраховки на учениците, стипендии за тях, учебни помагала и оборудване, както и покриване на разходите за реклама и администрация.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn