„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД, гр. Панагюрище набира оферти за…

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД, гр. Панагюрище

НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на фирма-купувач на следното оборудване:
НАСИПООБРАЗУВАТЕЛ VASP 1200/35+50 С КОЛИЧКА С НЕПРЕКЪСНАТА ЛЕНТА

Производител: KRUPP FÖRDERTECHNIK TAMROCK VOESTALPINE
Производителност: 3000 t/h (1765 m3/h)
Ширина на транспортната лента: 1200 mm
Скорост на придвижване: 10 m/min
Година на въвеждане в употреба: 2000 год.
Минимална продажна цена: 3 736 000 лв без ДДС
При проявен интерес ще бъде предоставена наличната техническа информация.
Офертите се подават в срок до 30.09.2017г. по един от следните два начина:

-Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Изпълнителен директор с надпис: „Оферта за закупуване на насипообразувател“ със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

-Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Изпълнителен директор.

За контакти: Даниела Ранчева – тел.: 0357/60 435, GSM: 0889/10 70 90
За технически въпроси: инж. Илия Добрев – тел.: 0357/60 459

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn