44 заявления за достъп до обществена информация за година са постъпили в Община Панагюрище

44 заявления за достъп до обществена информация /ДОИ/ са постъпилите в Община Панагюрище през 2018 година, показват данните от отчета за изминалата година. Три от тях са постъпили от юридически лица – неправителствени организации, а 41 – от физически лица. Всички заявления са били разгледани своевременно, като на 38 от тях е предоставен свободен достъп до обществена информация. На 3 от тях е извършено препращане, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение. По 3 броя заявления има отказ за предоставяне на обществена информация, като причината за отказ е неявяване на заявителя в законово определения срок от 30 дни. Подадените заявления за достъп до обществена информация са били по следните категории теми:  свързани с упражняване на права или законни интереси -9 бр.; отчетност на институцията-31бр.; изразходване на публични средства -1бр.; процес на вземане на решения -3 бр. По вид на информацията 42 от подадените заявления са били за достъп до служебна информация, а 2 от тях – за официална.

Жалбите срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ са били две през 2018 година.

Уеб сайтът на Община Панагюрище предоставя актуална информация за всички сфери на дейност на Общината, като и информация, съгласно изискванията на ЗДОИ, като предоставя възможност за приемане и  по електронен път на Заявления за достъп до обществена информация на следния e-mail адрес: obstina@abv.bg.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn