47% от работодателите са установили недостиг на знания и умения в служителите, според изследване на Агенцията по заетостта

Над 13% от предприятията планират да разкрият нови работни места през следващата година, сочат данните от проучване на Агенция по заетостта. Изследването се реализира по проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики“. Финансирането на проекта за прогнозиране развитието на пазара на труда у нас е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013.
Проучването е направено в периода 11 май – 19 юни 2015 г. сред работодателите с цел идентифициране на техните потребности от работна сила с определени характеристики.
Около 50% от новооткритите работни места през следващата една година се очаква да бъдат за хора със средно образование и придобита професионална квалификация, 20 % ще бъдат за хора със средно общо образование и 18% за висшисти.
Проучването показва, че при висшистите до края на 2016 г. ще се търсят специалисти по информационни и комуникационни технологии, стопански и административни специалисти, преподаватели и специалисти по природни и технически науки. Хората със средно професионално образование ще могат да се реализират предимно като персонал, зает в сферата на персоналните услуги, работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и водачи на моторни превозни средства. На работните места, които не изискват квалификация, ще бъдат наемани работници в селското, горското и рибното стопанство, добивната и преработващата промишленост и строителството.
Над 10% от предприятията в България планират да организират обучения. Това касае почти 80 хил. служители, които ще придобият професионална квалификация като за над 140 хил. служители ще се предвиди обучение по ключови компетентности. Най-голям е делът на предприятията, които самофинансират обученията си. Приоритетно служители ще бъдат обучени за придобиване на професионална квалификация като оперативен счетоводител, охранител, помощник – възпитател, сервитьор – барман и др.
Експертите отбелязват, че около 47% от работодателите са установили недостиг на знания и умения в служителите, които са наети непосредствено след завършване на средното или висше образование.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn