5 редовни, 3 извънредни заседания и 83 решения на Общински съвет-Панагюрище за второто полугодие на 2018 г.

5 редовни и 3 извънредни  заседания е провел Общински съвет-Панагюрище за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г, показва отчетът за дейността на местния парламент за посочения период, изготвен от председателя Христо Калоянов и представен на вниманието на общинските съветници.

Разгледани и приети са 83 решения, част от които са:

– Управление, разпореждане и стопанисване на общинско имущество;

– Приемане на решения, свързани с кандидатстване, обезпечаване на авансови плащания и изпълнение на проекти на община Панагюрище по европейски програми;

– Предоставяне на имоти, собственост на община Панагюрище по реда на ч . 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници.;

– Разглеждане и приемане на междинни и ГФО на търговските дружества,    които едноличен  собственик  на  капитала  е  Община  Панагюрище и  извършване на мониторинг върху тяхното финансово състояние през второто полугодие на 2018г.;

– Актуализация на приети от Общински съвет наредби.

 

Проведени са 66 заседания на постоянните комисии. В това число „Бюджет и икономика на общината” – 20, „Териториално и селищно устройство” – 14, „Образование, култура, младежки дейности и спорт” – 7, „Екология, туризъм, селско и горско стопанство” – 13, „Здравеопазване, социална и етническа политика” – 6 и „Местно самоуправление и законност” – 6 заседания.

През отчетния период Общински съвет-Панагюрище има върнати от кмета на общината две решения за преразглеждане.

Председателят на местния парламент Христо Калоянов изказва благодарност на кметския екип и служителите от Общинска администрация за доброто взаимодействие с Общински съвет.

 

Предстои Отчета за работата на Общински съвет –Панагюрище за второто полугодие на 2018 г. и Плана за работата на местния парламент  за първото полугодие на 2019 г. да бъдат гласувани от общинските съветници на предстоящо заседание на местния парламент.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn