50 малолетни и непълнолетни лица са водени на отчет в Детска педагогическа стая

В Детска педагогическа стая /ДПС/ при Районно управление „Полиция“-Панагюрище са водени на отчет общо 50 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях престъпления и противообществени прояви през 2015 година. На 9 от тях са водени профилактични дела. Заведените за периода на отчет малолетни и непълнолетни лица в ДПС са 9, а снетите от отчет – 7. Наличност на водените на отчет в ДПС в края на периода е 43. От тях малолетни са 8, само момчета, а непълнолетните – 35, от които 10 момичета. От наличните водени на отчет в ДПС 22 са българи и 21 – самоопределили се като роми. От водещите се на отчет в ДПС при РУ – Панагюрище 5 деца се отглеждат в ЦНСТ за деца и младежи  „Павел Бобеков“, град Панагюрище и ЦНСТ за деца и младежи „Закрила“, град Панагюрище.
За отчетния период на 3 непълнолетни лица е приложена спешната марка “Полицейска закрила” по чл. 37, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
През 2015 година от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/, град Панагюрище са разгледани 18 възпитателни дела, от които 8 по предложение на инспектор ДПС. Наложени са възпитателни мерки на 21 малолетни и непълнолетни. От МКБППМН-град Стрелча е разгледано едно възпитателно дело и е наложена възпитателна мярка на едно непълнолетно лице.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn