526 лв. ще е линията на бедност в България през 2024 г.

526 лв. ще е линията на бедност в България през 2024 г., реши правителството. Стойността й ще се повишава с 22 лв. или с 4,4% в сравнение с 2023 г.

Новият размер на линията на бедност ще окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението. С увеличаването й ще нараснат обвързаните с нейната стойност социални помощи и финансова подкрепа, изплащани по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.

Повишаването на линията на бедност ще подобри социалната закрила за уязвимите групи, тъй като по-голям брой хора и семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn