550 молби за безплатни винетки от жители на община Панагюрище

По данни на Дирекция „Социално подпомагане” – Панагюрище от началото на кампанията за снабдяване с безплатни винетки на хора с увреждания за 2017 година до 12 януари бяха подадени 550 заявления от жители на община Панагюрище, вече са раздадени 150 винетни стикери. Лица с трайни увреждания, с определени 50 и над 50% намалена работоспособност и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст имат право на един безплатен едногодишен винетен стикер за един собствен или съпружеска имуществена общност лек автомобил. Приемът на заявления стартира на 1 декември миналата година и ще продължи през цялата 2017 година.

При действащите нормативни разпоредби към настоящия момент годишната винетка е с валидност от 1 януари на текущата година, за която е издадена до 31 януари на следващата година.

Заявление-декларации и документи за винетки се приемат лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане. При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално подпомагане“ дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.

Припомняме, че над 600 жители на община Панагюрище получиха безплатни винетки за 2016 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn