591 000 лева са приходите на ДКЦ-то в Панагюрище за 2015г. Преминали на прегледи са 21 552 пациенти

На заседанието си от 28 юни Общински съвет-Панагюрище прие доклада на управителя на „Диагностично – консултативен център I” ЕООД  д-р Мирела Делибашева за дейността на дружеството през 2015 година и годишния финансов отчет за периода. Реализираната печалба в размер на 1 000 лева за 2015 година ще се отнесе към резервите на дружеството. Местният парламент определи бизнес задача на управителя за 2016 година, коефициент на рентабилност на приходите от продажби не по-малък от 0.01.

През 2015 година броят на преминалите пациенти, отчетени като първични и вторични посещения и такива, на които са извършени високо специализирани прегледи, е 21 552, сочи докладът на управителя на дружеството. През клинична лаборатория са преминали 8 650 пациенти, през структурата за образна рентгенологична диагностика – 4 742 пациенти , през структурата по физиотерапия и рехабилитация са преминали 1 746 пациенти. В сравнение с 2014 година се отчита спад на пациентопотока и то предимно при рентгеновата методика за диагностика. Причината е по-ниската заболеваемост от остри вирусни заболявания, отчетени през есенно – зимния период за област Пазарджик, в частност в общините Панагюрище и Стрелча, изискващи прилагането на този вид методика. „Като цяло през 2015 година медицинските услуги, които се предлагаха в лечебното заведение покриваха нуждите на населението в общината от навременна и отговаряща на стандартите специализирана медицинска дейност”, каза управителят на дружеството д-р Мирела Делибашева.

Според годишния финансов отчет през изминалата година основният източник на финансови средства на дружеството е 73% от РЗОК , следван от платените медицински услуги – 13%, профилактични прегледи на работници от фирми и здравноосигурителни фондове. Приходите за 2015 година са 591 000 лева, с 1 000 лева по-малко в сравнение с 2014 година. Разходите през 2015 година възлизат на 589 000 лева, от които 428 000 лева за възнаграждения по трудови и граждански договори . Разходите за материали са в размер на 78 000 лева. През 2015 година дружеството е закупило дълготрайни активи за 21 000 лева – два трансдюсера за ехограф на стойност 17 700 лева и електролитен анализатор за нуждите на клинична лаборатория на стойност 3 395 лева. Собственият капитал на дружеството е в размер на 85 000 лева, формиран от основният капитал 59 000 лева, резерви 25 000 лева, неразпределена и текуща печалба 1 000 лева. Към 31.12.2015 година дружеството няма задължения към Община Панагюрище и други институции.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn