6 редовни заседания и 68 решения на Общински съвет-Панагюрище за второто полугодие на 2017 г.

6 редовни заседания е провел Общински съвет-Панагюрище за периода от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г, показва отчетът за дейността на местния парламент за посочения период, изготвен от председателя Христо Калоянов. Разгледани и приети са 68 решения, част от които са:

Управление, разпореждане и стопанисване на общинско имущество;

Приемане на решения, свързани с кандидатстване, обезпечаване на авансови плащания и изпълнение на проекти на община Панагюрище по европейски програми;

Предоставяне на имоти, собственост на община Панагюрище по реда на ч . 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници.;

Приемане на Наредба за организацията, финансирането на дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище;

Разглеждане и приемане на междинни и ГФО на търговските дружества,    които едноличен  собственик  на  капитала  е  Община  Панагюрище и  извършване на мониторинг върху тяхното финансово състояние през 2-то полугодие на 2017г.;

Освобождаване от заплащане на ТБО за  календарната  2018г.  на читалища и детските градини на територията на общината;

Ликвидиране на „Астра-Пан“ ЕООД (в ликвидация).;

Разглеждане на ГФО за 2017г. на дружества, в които Община Панагюрище е съдружник.

Актуализация на приети от Общински съвет наредби;

Проведени са 62 заседания на постоянните комисии. В това число „Бюджет и икономика на общината” – 15, „Териториално и селищно устройство” – 13, „Образование, култура, младежки дейности и спорт” – 11, „Екология, туризъм, селско и горско стопанство” – 9, „Здравеопазване, социална и етническа политика” – 6 и „Местно самоуправление и законност” – 8 заседания.

През отчетния период няма оспорени и върнати решения на ОбС- Панагюрище от страна на Областния управител на област Пазарджик.

Председателят на местния парламент Христо Калоянов изказва благодарност на кметския екип и служителите от Общинска администрация за доброто взаимодействие с Общински съвет.

Отчетът за работата на Общински съвет –Панагюрище за второто полугодие на 2017 г. и Плана за работата на местния парламент  за първото  полугодие на 2018 г. предстои да бъдат приети от общинските съветници на предстоящата на 22-ри февруари сесия на местния парламент.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn