6 редовни заседания и 88 решения на Общински съвет-Панагюрище за първото полугодие на 2018 г.

6 редовни заседания е провел Общински съвет-Панагюрище за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г, показва отчетът за дейността на местния парламент за посочения период, изготвен от председателя Христо Калоянов и представен пред общинските съветници на сесията във вторник, 31 юли.

Разгледани и приети са 88 решения, част от които са:

  • Управление, разпореждане и стопанисване на общинско имущество;
  • Приемане на решения, свързани с кандидатстване, обезпечаване на авансови плащания и изпълнение на проекти на община Панагюрище по европейски програми;
  • Предоставяне на имоти, собственост на община Панагюрище по реда на ч . 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници.;
  • Разглеждане и приемане на междинни и ГФО на търговските дружества,    които едноличен  собственик  на  капитала  е  Община  Панагюрище и  извършване на мониторинг върху тяхното финансово състояние през първото полугодие на 2018г.;
  • Актуализация на приети от Общински съвет наредби.

Проведени са 83 заседания на постоянните комисии. В това число „Бюджет и икономика на общината” – 22, „Териториално и селищно устройство” – 16, „Образование, култура, младежки дейности и спорт” – 10, „Екология, туризъм, селско и горско стопанство” – 14, „Здравеопазване, социална и етническа политика” – 8 и „Местно самоуправление и законност” – 13 заседания.

През отчетния период няма оспорени и върнати решения на ОбС- Панагюрище от страна на Районния прокурор на гр.Панагюрище и Областния управител на област Пазарджик, както и от страна на кмета на община Панагюрище.

Председателят на местния парламент Христо Калоянов изказа благодарност на кметския екип и служителите от Общинска администрация за доброто взаимодействие с Общински съвет.

Отчетът за работата на Общински съвет –Панагюрище за първото полугодие на 2018 г. и Плана за работата на местния парламент  за второто полугодие на 2018 г. бяха приети единодушно от общинските съветници.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn