7 редовни заседания и 95 решения на Общински съвет-Панагюрище за първото полугодие на 2021 г.

7 редовни заседания е провел Общински съвет-Панагюрище за периода от 01.01.2021гдо 30.06.2021г., показа отчетът за дейността на местния парламент за посочения период, направен от председателя Христо Калоянов пред общинските съветници на заседанието им на 27 юли. Разгледани и приети са 95 решения.

Проведени са 65 заседания на постоянните комисии. В това число „Бюджет и икономика на общината” – 16, „Териториално и селищно устройство” – 15, „Образование, култура, младежки дейности и спорт” – 11, „Екология, туризъм, селско и горско стопанство” – 12, „Здравеопазване и социална политика” – и „Местно самоуправление и законност” – 4 заседания.
През отчетения период няма оспорени и върнати решения на Общински съвет-Панагюрище от страна на областния управител на област Пазарджик и на Районния прокурор на гр. Панагюрище, подчерта в заключение председателят на местния парламент Христо Калоянов.

Председателят на местния парламент Христо Калоянов изказа благодарност на кметския екип и служителите от Общинска администрация за доброто взаимодействие с Общински съвет, на всички общински съветници за положените усилия.

Отчета за работата на Общински съвет –Панагюрище за първото полугодие на 2021 г. и Плана за работата на местния парламент за второто полугодие на 2021г. бяха приети единодушно от общинските съветници.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn