74 606 посетители са разгледали музейните обекти на община Панагюрище през 2021 година. Приходите от туристически данъци и такси са в размер на 16 572 лева

През 2021 година продължи извънредната ситуация и разбира се, продължи и нейното негативно действие в сферата на туризма, но за разлика от 2020 година вече се забелязва тенденция за преодоляване на трудностите и връщане към положителния ръст на показателите в сравнение с наистина критичните през 2020 година“ – каза заместник-кметът Галина Матанова, представяйки данните от отчета за изпълнение на дейностите по Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище на заседанието на Общински съвет – Панагюрище на 28 април.

Г-жа Матанова сподели няколко факта, очертаващи общата картина към повишаване на общия туристически продукт, привлекателност и връщане на туристите като цяло през миналата година.

През 2021 година се отчита повишаване броя на туристите с 15%, сравнено с 2020 г., през която за първи път беше отчетен отрицателен ръст вследствие на пандемичната обстановка в страната. Посещенията на музейните обекти са се повишили с 15%, 74 606 посещения през 2021г., спрямо 64 000 посещения през 2020 г. Броят на местата за настаняване в община Панагюрище се е увеличил със 7.3%. В края на 2021 година реализираните нощувки в местата за настаняване клас А и клас Б са 44 980 броя, сравнени с 2020 г., те бележат ръст на повишаване с 23.1%. Приходите от туристически данъци и такси за 2021 г. са се увеличили с 51.2%, в сравнение с предишната година и са на обща стойност 16 572 лв.

Ограничителните мерки, наложени с цел ограничаване разпространението на епидемията, са предпоставка за вземане на нелекото решение за непровеждане на по-голямата част предимно на международните събития, включени в културния годишен календар, които в предходните години категорично генерираха значителен туристически поток както в общината, така и в областта. Народните читалища в общината, които традиционно до преди това допринасяха за културния живот на местните общности, общо взето останаха парализирани и през по-голямата част от 2021 г. Въпреки нелеката година, екипът на Исторически музей – Панагюрище продължи да извършва научноизследователска, популяризаторска и изследователска дейност, работейки за облагородяване на историческото ни наследство.

Общината продължи активно да се включва в дейността на организацията „Долината на розите“. През месец ноември беше приета и новата маркетингова Стратегия за туристическия район „Долината на розите“ за 2021-2024 г.

„Продължаваме да работим за повишаване привлекателността на общия туристически продукт, като благоустрояваме инфраструктурата, опазването, подобряването и съхраняването чистотата на околната среда на района, да подобряваме привлекателността и експонирането на културно-историческото наследство“ – подчерта заместник-кметът Матанова.

Град Панагюрище се утвърждава и като притегателен спортно-туристически център, който предлага отлични условия, бази, съоръжения за различни видове спорт, място за провеждане на международни, национални, регионални състезания и турнири.

Организираните спортни събития предизвикват огромен интерес с участие на състезатели от целия свят, привличат хиляди зрители от цяла България и съседни държави. През 2021 г. бяха реализирани значими спортни събития при спазване на всички противоепидемични мерки. Призът „Европейски град на спорта 2022“ даде и нови възможности на общината за развитие на спортния туризъм и привличане на туристи от страната и чужбина.

В община Панагюрище има благоприятни условия за развитие на селски, зимен и алтернативен туризъм, кулинарен, винен, ароматен туризъм, спортен риболов, ловен, които все още не са добре разгърнати, което сме заложили в новата програма.

В своята визитна картичка пред света община Панагюрище е представена с успешно развит културно-познавателен, фестивален, спортен туризъм, бизнес и конгресен туризъм, СПА и винен туризъм на този етап.

Община Панагюрище продължаваме да работим за разширяване на възможностите за повишаване на качеството на предлагания туристически продукт и да развиваме и утвърждаваме положителния имидж като предпочитана туристическа дестинация“ – каза в заключение заместник кметът Матанова.

Отчетите за изпълнение на дейностите по Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2021 година и Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2022 година бяха приети с пълно единодушие от местния парламент.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn