80 жилищни сгради са получили разрешителни за строеж на територията на област Пазарджик в последните четири месеца на 2021 г.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 80 жилищни сгради със 127 жилища в тях и 16 998 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 6 административни сгради/офиси с 920 кв. м РЗП и на 79 други сгради с 87 074 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради  намаляват с 8.0%, жилищата в тях – с 40.1%, а общата им застроена площ – с 27.0%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение със 79.5%, както и  при тяхната РЗП – със 173.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 21.2%, разгънатата им застроена площ – с 3.4%, докато жилищата в тях намаляват с 9.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличава със 100.0%, а общата им застроена площ – близо три пъти. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват със 113.5% , а разгънатата им застроена площ – над пет пъти.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 357, Пловдив – 352, София – 170, Варна – 157, и Бургас – 151. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 212, Пловдив – 3 010, Варна – 1 332, Бургас – 562, и Стара Загора – 378.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. в област Пазарджик е започнал строежът на 57 жилищни сгради със 102 жилища в тях и с 13 011 кв. м обща застроена площ, на 3 административни сгради/офиси с 540 кв. м РЗП и на 44 други сгради със 71 417 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3.4%, жилищата в тях – с 43.3%, а разгънатата им застроена площ – с 31.4%. Започнатите други сгради са повече с 4.8%, както и тяхната РЗП – със 139.4%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 46.2%, като жилищата в тях намаляват – с 8.9%, а разгънатата им застроена площ се увеличава – с 2.6%. Броят на започнатите други сгради нараства с 63.0%, а тяхната РЗП – над десет пъти.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) – 245 жилищни и 29 други сгради; Пловдив – 192 жилищни и 65 други сгради; София – 142 жилищни и 32 други сгради; Варна – 108 жилищни и 59 други сгради; Бургас – 141 жилищни и 23 други сгради.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn