82 ученици избраха да се обучават дуално в ПГИТМТ през новата учебна година

През учебната 2017-2018 година в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм /ПГИТМТ/ в Панагюрище общо 82 ученици , приети след 7-ми и 8-ми клас ще бъдат на дуално обучение , съобщи директорът на учебното заведение Лушка Апостолова.  Постъпващите в 8-ми клас са 31 ученици, разпределени в две специалности. 16 от тях са избрали специалност „Минна електромеханика”, а 15 специалност „Лазерна и оптична техника”. Постъпващите в 9-ти клас са 51 ученици. От тях 13 ще се обучават по специалност „Автотранспортна техника”, 13 в специалност  „Промишлена електроника”, а 25 в специалност „Машини и системи с ЦПУ”.

От тази учебна година стартира реално дуалната форма на обучение. Първите възпитаници на ПГИТМТ, които се обучаваха по новия учебен план „Обучение чрез работа“, приети след 7 и 8 клас за учебната 2015 – 2016 , сега ученици в 11-ти клас от специалностите „Добивни и строителни минни технологии”, „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии”, „Автотранспортна техника” и „Машини и системи с ЦПУ”,  всеки вторник и сряда ще провеждат практическо обучение в реална работна среда във фирмите „Асарел-Медет“ АД, „Оптикс“ АД и „Оптикоелектрон груп“ АД.

През учебната 2017-2018 година, с финансиране от трите фирми партньори на училището, по програма “Фулбрайт” в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм ще работи помощник учител по английски език, който ще преподава предимно  на учениците в дуална форма на обучение. Американският Фулбрайтов стипендиант Аарън Рос е завършил бизнес администрация, финанси и застрахователно дело и има две години опит като доброволец на Корпуса на мира в Непал.

Дуалното образование представлява паралелно обучение на две места – в професионално училище и в предприятие, като едновременно с теорията учащите придобиват и безценни практически умения. В Панагюрище проектът се реализира в сътрудничество с представители на местния бизнес, РУО-Пазарджик и директорите на училищата в града.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn