85 кандидат-ловци придобиха право на лов

85 от 116-те кандидати, записали се в курса за подготовка на бъдещи ловци, който организира Ловно-рибарско дружество „Глиган“ — Панагюрище, са го преминали успешно. Това съобщи Иван Илиев, специалист по лова в дружеството.

Курсът беше тримесечен, стартира в началото на март и включваше изучаване на видовете животни, безопасност при боравене с оръжие, кинология, болести по дивеча, а също и болести по кучетата, оказване на първа медицинска помощ. Изпитът за придобиване право на лов се състои от теоретична и практическа част. Теоретичният изпит включва три нива – тест, писмен и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното. Писменият изпит включва два въпроса от различни раздели на преподавания материал. Кандидатите, допуснати до устен изпит отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси. Само издържалите теоретичната част имат право да се явят на практически изпит, който включва стрелба по силует на дивеч (заек) и стрелба по асфалтови панички. Издържалите успешно изпитите получават удостоверение за придобито право на лов по образец.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn