87 са паралелките в областта с прием след завършен седми клас

Готов е план-приемът на ученици, завършващи седми клас през тази година. За учебната 2017/2018 година броят на паралелките с прием след завършен VІІ клас, утвърдени от началника на Регионалното управление на образованието- Пазарджик, са 87. От тях 47 са професионални, останалите 40 – профилирани. 2 250 ученици от област Пазарджик ще продължат обучението си в тях.

Утвърдени са новости при образуването на бала за прием след седми клас. Оценяването на учениците, участващи в националното външно оценяване (НВО), се извършва само в точки. Максималният брой на точките по български език и литература и по математика е 100. Образуването на бала за прием след седми клас включва резултатите от националното външно оценяване и оценките по два учебни предмета от свидетелството за основно образование след седми клас, определени от педагогическия съвет на училището и превърнати по скала в точки – в съответствие с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. В някои от средните училища ще бъдат открити професионални паралелки, а в професионалните гимназии – паралелки с нови професии.

Изпитите по български език и литература и по математика са съответно на 19.05.2017г. и на 22.05.2017 г. Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Изпитите за проверка на способностите по музика и по изобразително изкуство ще се проведат съответно на: 02.06.2017г. по изобразително изкуство и на 05.06.2017 г. по музика.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn