9 точки на дневен ред

Редовно заседание ще проведе Общински съвет-Панагюрище на днес, 31 август, от 16 часа при следния дневен ред:

1. Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за първо полугодие на 2017 година.

2.Промяна на Инвестиционната програма за 2017 година чрез преразпределяне на средства.

3.Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 г. Изменение на инвестиционната програма.

4.Предложение за изменение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Панагюрище.

5.Одобряване на Договор за сътрудничество между гр. Жодино /Република Беларус/ и Община Панагюрище /Република България./

6.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/-  парцеларен план /ПП/ с възложител Община Панагюрище.

7.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/- парцеларен план /ПП/ с възложител Георги Христов Панчовски.

8.Утвърждаване Статут на поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“

9.Вписване името на инж. Илия Атанасов Гунчев на Мемориалната стена в Исторически музей гр. Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn