900 лв. за закупуването на роторна косачка на новите тревни площи в Панагюрище

За необходимостта от закупуването на роторна косачка, с цел своевременното и качествено косене на новите тревни площи в централната част на града, информира в докладна записка до кмета на община Панагюрище управителят на ОП „Чистота“ Стайо Тушлеков. Цената на косачката е 900 лева с ДДС и ще се използва само за косене на тревните площи, направени с чимове, уточнява Тушлеков. Необходимата сума за закупуването й ще бъде в рамките на отпуснатите средства за зелено строителство за 2015 година. Въз основа на докладната записка от управителя на общинското предприятие, градоначалникът направи предложение до Общински съвет – Панагюрище за промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2015 година за придобиване на дълготраен материален актив в ОП „Чистота“- роторна косачка. За целта от текущия в капиталовия бюджет на „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ ще бъде прехвърлена сумата от 900 лева, без да се изменя общата рамка на сборния бюджет на общината за 2015 година. Промяната трябва да бъде одобрена от местния парламент.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn