94 448 посетители са разгледали музейните обекти на община Панагюрище през 2016 година. Приходите от туристически данъци и такси са в размер на 20 173 лева

През 2016 година се отчита повишаване на привлекателността на  общия туристически продукт, в резултат на което се е увеличил броят на туристите, посетили община Панагюрище, което е предпоставка и за икономическото развитие на общината, показват данните от отчета за изпълнение на дейностите по Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище, представени от заместник-кмета Галина Матанова на заседанието на Общински съвет – Панагюрище на 25 април. Запазва се тенденцията за растеж.

Приходите от туристически данъци и такси, събирани на територията на  община Панагюрище са завишени, и са в размер на 20 173 лева, което формира 10.60%  по-висока база данни в сравнение с 2015 година. Туристопотокът през 2016 година са реализирани 94 448 посещения в музейните обекти на общината, което сравнено с 2015 година отчита ръст от 11.25% . „Географското положение на община Панагюрище и природните дадености предполагат категорично успешно развитие на разнообразни форми на туризъм. Близостта до столицата и областни центрове като Пловдив и Пазарджик, летища, магистрали са добри фактори, които стимулират привличането на туристопоток на територията на общината”, подчерта Матанова и допълни: „За нарастване и задържане на туристическия интерес и утвърждаване на дестинацията от първостепенна важност е да продължи подобряването на привлекателността на туристическата достъпност, включваща и довеждащата и вътрешната инфраструктура”.

Наличието на множество културни и исторически обекти  от различни епохи са ценен туристически ресурс, подходящи са за включване в туристически маршрути и дават по-добра визия за развитие на туризма в общината.Културният календар през миналата година бе много богат на празници и събития, част от тях се превърнаха в туристически атракции.За успешното развитие на туризма допринасят и читалищата с техните  творчески състави. Панагюрище се развива и утвърждава като притегателен спортно – технически център, предлагащ много добри условия за практикуване на различни видове спорт. Културните и спортни събития в зала „Арена Асарел” дават шанс на панагюрския зрител да се докосва до големи звезди, но и отваря възможности за развитие пред местните предприемачи. По думите на заместник кметът малките населени места в община Панагюрище имат потенциал и трябва допълнително да го развиват за привличане на туристи и допринасяне за развитието на местния туристически продукт с развиване на основния си поминък, в частност животновъдство и земеделие.Този ресурс може да се използва за изхранване на туристите и предлагане на една по-различна, традиционна кухня.

Матанова отчете, че въпреки добрите показатели, през 2016 година туристическите ресурси са се използвали ограничено и са генерирали приходи предимно от основни услуги – настаняване, хранене, входни такси в музейните обекти. „В този смисъл е налице предлагане все още на ниво туристически обекти, от колкото на ниво туристическа дестинация”, отчете заместник- кметът.

Програмата за 2017 година, независимо, че е едногодишен планов период, е разработена с виждането за един по-дългосрочен, най-малко двугодишен период, съобщи Матанова. Същата разпознава визия, мисия, стратегически цели и специфични подцели, които ще доведат до развитие на туризма в близко и средносрочно бъдеще, тъй като тя ще се яви непосредствена, предпоследна стъпка пред предлагането на вниманието на Общински съвет Стратегия за развитието на туризма в община Панагюрище.

„Визията, която следваме от няколко години е „Община Панагюрище – предпочитана  целогодишно туристическа дестинация, с ясно разпознаваема и уникална културно – историческа идентичност, и заемаща определящо място в културата, образованието, спорта, здравеопазването, инвестициите, иновациите днес”, припомни заместник-кметът Матанова и в заключение подчерта: „Мисията на всички нас е да провеждаме последователна, целенасочена политика в областта на туризма, като осигуряваме  координация и партньорство между публичния, частния и неправителствения сектор, и съдействаме за популяризиране на дестинацията”.

Отчета за изпълнение на дейностите по Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2016 година и Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2017 година бяха приети с пълно единодушие от местния парламент.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn