99 деца ще получат персонални пенсии

99 деца без право на наследствена пенсия от починал родител ще получат персонални пенсии в размер на 106,33 лв. месечно, реши правителството. Персонална пенсия ще получи и жена, навършила възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родила и отгледала пет деца до навършване на 18-годишната им възраст.

Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната пенсия за старост ще се изплащат от 1 септември 2016 г. С отпускането им ще бъдат подпомогнати 48 семейства, останали в затруднено финансово положение.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn