„Eлектроразпределение Юг“ ще отчита електромерите по редовния месечен график по време на празниците

Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници „Електроразпределение Юг“ (част от EVN) е създало организация за отчитане на електромерите по редовен месечен график и по време на неработните празнични дни. Целта е, както всеки месец, да се следва редовният график на отчитане на електроенергията за клиентите на дружеството в Югоизточна България.
В случай че поради отсъствие на клиентите по време на празниците няма осигурен достъп до онези електромери, които са в границата на собственост на клиентите, отчетниците на
„Електроразпределение Юг“ ще оставят съобщение клиентите да се свържат с дружеството за уговаряне на посещение на отчетник в удобно за тях време. Това може да стане с обаждане на денонощен тел. 0700 1 0007.
Създадената организация в „Електроразпределение Юг“ за отчитане цели спазване на изискванията на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и
запазване интереса на клиентите. Както и досега, конкретна информация за продължителността на отчетния период за всеки клиент е налична във фактурата за електроенергия, заедно с количеството консумирана електроенергия, срока на следващо отчитане, срока на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка с дружеството.
EVN България напомня, че традиционно месец декември се характеризира с повишена консумация на електроенергия. Тази тенденция става още по-изразена по време на коледните и
новогодишни празнични и почивни дни. По-ниските температури през декември са предпоставка за по-висока консумация на електроенергия – основно за отопление и топла вода – спрямо ноември. В тази връзка всеки клиент следва да обърне внимание на начина си на потребление,
което би дало директно отражение в стойността на неговата фактура за електроенергия.
Важно е всеки периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn