EVN България набира кандидати за нов Клиентски съвет на компанията

В периода 11 септември – 11 октомври 2017 г. EVN България набира кандидати за участие във третия мандат на Клиентски съвет на компанията – група от битови клиенти, които участват в дискусии с представители на EVN България. Новият състав на Клиентски съветще бъде за периода 2017 – 2019 г. Участниците в Клиентски съвет имат възможност да предложат конструктивниидеи и препоръки за дейността на компанията.

За  участие може да се кандидатира всеки пълнолетен гражданин, който ползва услугите на дружеството по доставка на електроенергия. Ще бъдат избрани до 24 участници. Участието е доброволно и безвъзмездно като EVN България покрива пътните разноски до и от мястото на провеждане на срещите, които са минимум два пъти годишно. Достатъчно е кандидатите да изпратят до компанията писмено заявление за участие в свободна форма със следната информация: трите имена, клиентски номер или ИТН (измервателна точка номер), адрес, телефон и кратка лична мотивация за участие.

Примерен формуляр, както и електронна онлайн-форма за кандидатстване са налични на:

https://www.evn.bg/Chastni_klienti/Elektricheska-energia/Klientski-savet/Kandidatstvai.aspx

 Кандидатите могат да изпращат своите заявления до 11 октомври 2017 г. включително по един от следните начини:

по имейл: klientski_savet@еvn.bg

по поща на адрес: EVN България, ул. Христо Г. Данов 37, 4000 Пловдив

на място във всеки EVN Офис.

Подборът на участниците в Клиентски съвет ще се избират при спазване на изискванията за равнопоставеност.

EVN България стартира Клиентски съвет през есента на 2013 г. под мотото „Вашите идеи създават промяна“. От тогава досега се проведоха 9 заседания на Клиентския съвет, в рамките на които се дискутираха теми, свързани с дейността на компанията и възможности  за подобряване на клиентското обслужване.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn