Oсигурени са средства на общините за оптимизация в сферата на образованието

Общините ще получат средства по Националната програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“.

Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения за 2018 г. на персонала поради промяна в структурата на състава му, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Включени са и обезщетения за служители при преструктурирането на мрежата от институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Допълнителните средства в размер на 14 860 981 лв. ще са за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn