НЧ „Виделина-1865“ организира конкурс по случай 140-та годишнина от Априлското въстание

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВИДЕЛИНА-1865”- гр. ПАНАГЮРИЩЕ ОРГАНИЗИРА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АПРИЛСКИ КАМБАНИ”
Настоящият конкурс се посвещава на 140-та годишнина от Априлското въстание 1876г.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА И ЦЕЛ НА КОНКУРСА
Да се сътворят нови произведения, които да възпяват героичната борба на българите за свобода по време на Априлското въстание, да възвеличават подвига на априлци, да утвърждават идеята, че споменът за съдбовната априлска пролет е жив и звънът на априлските камбани отеква и ще отеква в душите и сърцата на днешните и бъдещи поколения българи.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участват всички желаещи творци, без ограничения във възрастта, в следните жанрове:
І възрастова група- от 8 до 10 години включително-приказка
ІІ възрастова група-от 11 до 14 години включително-стихотворение
ІІІ възрастова група-от 15 до 19 години включително -стихотворение или есе
ІV възрастова група- над 19 години -стихотворение.
Всеки автор може да участва само с една творба. Тя трябва да е на български език, непубликувани до момента на обявяване резултатите от конкурса.
Произведението трябва да бъдат предоставено на хартиен носител в два екземпляра, подписани собственоръчно от автора, придружено с попълнено заявление за участие по образец.
Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса.
ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
Творбите за участие в конкурса се изпращат по поща, или на място, на адрес:
гр. Панагюрище 4500
обл.Пазарджик
пл.”20 април” №2
Народно читалище „Виделина” – за конкурса „ Априлски камбани „
Творби за участие ще се приемат до 30 март 2016г.
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на интернет страницата на читалището до 10.042016г., както и чрез електронните медии на община Панагюрище.
Официалното обявяване на наградените творби и рецитал на авторите им ще се проведе през месец април 2016г. в рамките на Априлските тържества в гр. Панагюрище (датата ще бъде допълнително обявена).
Всички разходи по участие в конкурса, включително пътни и дневни по престоя им в град Панагюрище по време на обявяване на наградените са за сметка на авторите.
ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАДИ
Творбите ще бъдат оценявани от професионално жури.
Наградените творби и техните автори получават медали –златен, сребърен и бронзов, диплом и предметни награди
За справки и допълнителна информация:
0357 62002-секретар на НЧ „Виделина-1865”

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn